3DTrussMe – Puisten kattoristikoiden 3D-suunnitteluohjelma


Ohjelman oma kotisivu www.3Dtrussme.com

3DTrussme on moderni pilvipohjainen aito 3D-suunnitteluohjelma NR-rakenteiden ja koko katon suunnitteluun. Ohjelman kehittäminen aloitettiin puhtaalta pöydältä maaliskuussa 2011. Ensimmäisen sertifikaatin ohjelma sai 5.12.2013 ja on ollut tämän jälkeen asiakkaiden kaupallisessa käytössä.Ohjelman nimi vaihtui LL Designer:sta 3DTrussme:ksi 2.5.2016

3DTrussme:ssa rakenteen voimasuureet ratkaistaan kehäteorian mukaan. Naulalevyrakenteen FEM-malli generoidaan automaattisesti tarkennettuna mallina, johon käyttäjä voi vaikuttaa naulalevyjen sekä puuosien sijaintia ja kokoa muuttamalla. Ohjelmalla voidaan mitoittaa kaikki puusta ja naulalevyistä koostuvat tasorakenteet, olivatpa ne sitten ristikoita, kehiä, vaarnapalkkeja tai näiden yhdistelmiä.

3DTrussme:n joitain ominaisuuksia:

  • EN5 ja NR-suunnitteluohjeen mukainen rakenneanalyysi ja lujuustarkastelu
  • 2D- ja 3D-mallien vienti- ja tuontitoiminnot
  • Kuormien siirto ristikolta toiselle tukilinkkien välityksellä
  • Mahdollisuus käyttäjäkohtaisiin plugineihin ja raportteihin
  • Ohjelman päivitys internetin kautta
  • Avoin kaikille naulalevyille