3DTrussMe – 3D-designprogram för takstolar i trä


Programm hemsida www.3Dtrussme.com

Ristek TrussMe är ett helt nytt, fullblods 3D-program för design av takstolar i 3D-miljö. Som hjälpmedel kan du använda två- eller tredimensionella mallar från AutoCAD eller Tekla. Programmet hjälper dig att få färre dimensioneringsfel och gör det lättare att ta hänsyn till taköppningar och rörledningar.

TrussMe innehåller:

 • Konstruktionsanalyser och hållfasthetsbedömning (FEM)
 • Dokumentation
 • Beräkningar för dimensionering
 • Mängdförteckningar för anbudsberäkning (mängd trävaror och spikplåtar)
 • Tillverkningsritningar och komponent- och tillbehörsförteckningar för produktion
 • Vikter, dimensioner och stöd för transport
 • Lyftdon, stag och knäckningsstöd för montering
 • Funktioner för import och export av 3D-mallar
 • Hundegger- och DXF-kompatibelt
 • Programuppdatering via molnet
 • Utarbetande av egna trävaru- och spikplåtsförteckningar
 • Passar för alla spikplåtar

Hjälpverktyg för konstruktörer:

 • Förlängning och förkortning av enstaka fackverk
 • Balkinfästning
 • Läktning
 • Flyttning av skarvar
 • Lagring av egna bilder, fackverksmodeller och ritningar
 • Planering av hela taket