Ristek Oy:s mål är att tillverka och producera högklassiga spikplåtar och verktyg för fackverkstillverkning av de bästa råvarorna och med respekt för miljön