Käsittelyohjeita


Naulalevyjen kuljetus ja varastointi

 • Naulalevyt on suojattava kastumiselta ja kylmävarastoinnissa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
 • Laatikkopakkaukset on säilytettävä lavan päällä.
 • Pakkauksien kastuminen kehittää sinkityille naulalevyille valkoruostetta.

Pakkaukset

 • 36×150: pakataan sekaisin pahvilaatikkoon.
 • 48×125: pakataan järjestykseen pahvilaatikkoon tai sekaisin Euro-konttiin.
 • 60×100: pakataan sekaisin pahvilaatikkoon.
 • 60×150: pakataan niputettuina pahvilaatikkoon tai sekaisin Euro-konttiin.
 • Muut naulalevyt niputetaan muovivanteella 10 kappaleen nippuun ja pakataan pahvilaatikkoon tai lavalle.
 • Kuormalavoilla olevat naulalevyniput, pahvilaatikot tai Euro-kontit sidotaan kiristekalvolla lavaan.

Pakkauksien hävittäminen

 • Pahvilaatikot, Euro-kontit ja väli- ja päällyspahvit toimitetaan pahvin kierrätykseen.
 • Muovivanteet toimitetaan kierrätykseen tai pätkittynä energiajätteeksi.
 • Kiristekalvo toimitetaan kierrätykseen tai energiajätteeksi.
 • Kuormalavat kierrätetään tai palautetaan.